Categories

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.
Migocząca Hula-Kula Zobacz większe

Migocząca Hula-Kula

5900511601039

Nowy

Migocząca Hula-Kula to interaktywna zabawka dla dzieci, która świetnie stymuluje i zachęca do rozwoju. Zabawka zachwyci Twojego malucha i przygotuje go do stawiania pierwszych kroków.

Radość...

Więcej szczegółów

157 sztuk

93,50 zł brutto

 • Migocząca Hula-Kula to interaktywna zabawka dla dzieci, która świetnie stymuluje i zachęca do rozwoju. Zabawka zachwyci Twojego malucha i przygotuje go do stawiania pierwszych kroków.

  Radość z odkrywania
  Edukacyjna zabawka Migocząca Hula-Kula, świetnie rozbudza ciekawość i chęć do poznawania świata. Maluchy bardzo chętnie sprawdzą jej funkcje i efekty specjalne, a te są naprawdę ciekawe. Po pierwsze – ruch. Specjalnie zaprojektowany mechanizm samoczynnie wprawia kulę w ruch, co stanowi zachętę dla dzieci do rozwijania swojej motoryki i stawiania pierwszych kroków. Maluchy z radością gonią za kulą, za co zostają nagradzane światłami i dźwiękami.

  Dodatkowa edukacja poprzez wesołą zabawę
  Kiedy dzieci usiądą przy kuli, mogą przyciskać guziki. Usłyszą wówczas nazwy cyfr, zwierzątek, a także zabawne piosenki i melodie. Zabawka zapozna również z podstawowymi kształtami i kolorami. Migocząca Hula-Kula świetnie symuluje zmysł dotyku, dzięki wypukłym zwierzątkom oraz wystającym tasiemkom.
  Interaktywna zabawka jest w polskiej wersji językowej i posiada 2 poziomy głośności. Dodatkową wygodą jest automatyczne wyłączenie, w celu oszczędzania baterii.

  Migocząca Hula-Kula to wspaniały pomysł na prezent dla małego dziecka.
  Kula przeznaczona jest dla dziewczynek i chłopców, którzy ukończyli 6 miesiąc życia.

  Cechy:
  - Pol­ska wer­sja ję­zy­ko­wa
  - Mi­go­czą­ce przy­ci­ski z cy­fer­ka­mi i we­so­łe me­lo­die
  - Sa­mo­czyn­ne wpra­wia­nie w ruch
  - Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cza­nia oszczę­dza ba­te­rie
  - 2 po­zio­my gło­śno­ści
  - Funk­cjo­nal­ne i tr­wa­łe wy­ko­na­nie
  - Ro­zwi­ja wy­ob­raź­nię, wspo­ma­ga roz­wój sen­so­rycz­ny i umie­jęt­no­ści mo­to­rycz­ne
  - Za­chę­ca do po­zna­wa­nia świa­ta

  Wyróżnienie w konkursie "Świat przyjazny dziecku" organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka

  Nagroda "Najlepszy Produkt 2011" miesięcznika Dziecko

 • Wiek od 6 miesięcy
  Wymiary op. 20,3x17,8x19,1 cm